Aktualności

Informacje o Rodo

Szanowna Pani/Panie,

od dnia 25  maja  2018  roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Poniższe informacje są podane w celu wykonania obowiązku informacyjnego i nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt z nami w tej sprawie. Niemniej jednak w przypadku, gdy informacje zawarte poniżej nie są dla Państwa wystarczająco jasne lub wyczerpujące, prosimy o kontakt (dane kontaktowe wskazane są w pkt. 1 poniżej).

Spełniając obowiązek informacyjny - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych jest Partner Spółka z o.o. z siedzibą w Lipnie, Os. Armii Krajowej 6a, 87-600  Lipno, KRS 0000229327, NIP: 4660121568, rodo@sp-partner.eu

2.Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji mailowej, rekrutacji, w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

3.Zastrzeżenia i sprzeciwy dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail rodo@lsp-partner.eu

4.Podanie  danych  osobowych (m.in.  podanie  danych  w  celu  wystawienia faktury Vat, rozpatrzenia  reklamacji,  podanie maila który zawiera imię i nazwisko i nazwę firmy , czy podanie danych osoby  do  kontaktu) jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia  korespondencji, wystawiania faktury sprzedaży.

5.Zebrane   dane   osobowe będą  przetwarzane  przez  okres  określony  w obowiązujących przepisach  prawa,  a  w  przypadku  danych  zebranych  na  podstawie  zgody  do  czasu  jej odwołania.

6.Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia   lub   ograniczenia   przetwarzania, wyrażenia   sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

7.Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej  ochrony  danych  osobowych  przed  ich  przypadkowym  czy  umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,  wykorzystaniem czy  dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

8.Dostęp  do  danych  ma  Administrator oraz podmioty  zewnętrzne,  świadczące  na  rzecz Administratora  danych  osobowych  usługi  utrzymania  i  serwisowania  systemów informatycznych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

9.W  przypadku  stwierdzenia,  że  dane  osobowe  są  przetwarzane  niezgodnie  z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Obiekty monitorowane Partner Sp. z o.o.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  „Partner” Sp. z o.o. informuje:

 

  1. Administratorem systemu monitoringu jest „Partner” Sp. z o.o., Os. Armii Krajowej 6a, 87-600 Lipno, e-mail biuro@sp-partner.eu, tel.54 287 45 95.
  2. Kontakt z Administratorem Ochrony Danych rodo@sp-partner.eu  lub pisemnie na adres wymieniony w punkcie 1.
  3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i porządku publicznego na terenie siedziby firmy oraz podległych placówek handlowych.( sala sprzedaży i parking).
  4. Podstawą przetwarzania danych jest art. 111 i art. 114 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
  5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez max.30 dni.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do usunięcia z bieżącej bazy danych lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku przywrócenia danych z kopii bezpieczeństwa zastosowana zostanie procedura ponownego usunięcia danych. Kontakt z Administratorem Ochrony Danych rodo@sp-partner.eu  lub pisemnie na adres wymieniony w punkcie 1.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania firmy w zakresie ochrony danych osobowych,
  9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.
  10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej, poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

 powrót

Aktualny spot reklamowy
Monitory reklamowe
monitory reklamowe
Nasze sklepy
nasze sklepy